ضرورت تجدیدنظر در روابط بین الملل با استفاده از درس های تاریخی


اولین روابط خارجی ایران با اروپا از آمدن برادران شرلی آغاز شد ولی این رابطه به شکل امروزی نبود بلکه در حد رد و بدل شدن نماینده و … به سادگی انجام می گرفت. روابط به شکل امروزی بعدها سروسامان پیدا کرد.
در اوائل پادشاهان ایران بسیار با اقتدار و از موضع قدرت با غرب برخورد می کردند؛ اوزون حسن که یک والی در حقیقت کوچکی بود. وقتی نماینده به غرب اعزام کرد، پاپ و فرانسویان جشن گرفتند که اوزون حسن ما را تحویل گرفته است. نوشته های شاردن؛ سیاح فرانسوی از اوضاع ایران وقتی به فرانسه رسید، لویی چهاردهم دستور داد که به شاردن بگویید بیشتر مطلب بدهد؛ چراکه می خواستند از اوضاع حکومتی ایران الگو بگیرند.
در جلد اول سفرنامه شاردن آمده که ۴۰ درصد از تنویر و روشنی افکار منتسکیو و روسو که از پیشروان بودند، نسبت به انقلاب فرانسه در اثر برداشت های شاردن از ایران بوده است.
خوب با این وضع، شاهان ایران اصلاً سفرای خارجی را تحویل منفعلانه نمی گرفتند بلکه با آنها با اقتدار برخورد می کردند. فرستاده انگلیس وقتی تقاضای ملاقات با کریم خان زند (که به وکیل الرعایا معروف بود) را نمود، کریم خان ابتدا به هیچ وجه زیر بار ملاقات نمی رفت و حرفش این بود که انگلیس با همین رابطه های تجاری و … کشور هندوستان را بیچاره کرده؛ اینها از ایران چه می خواهند؟ گفتند آنها می خواهند قرارداد اقمشه (قماش و پارچه) و امتعه (کالا) ببندند. لذا کریم خان تنها به دلیل پافشاری و ابرام اطرافیان، سفیر انگلیس را با صلابت تمام به حضور پذیرفت و تمام هدایایی که آورده بود را در میان قاطرچیان، فراشان و مستخدمین توزیع کرد و دو برابر هدیه سفیر انگلیس را به وی هدیه داد. (برای اینکه زیر دین نباشد.)
در هر حال وضعیت فعلی یعنی ارجح تلقی کردن غربی ها و ترجیح آنها از کی آغاز شده است و چه دلایل و عواملی داشته است؟ به قول دکتر محمد جواد شیخ الاسلامی خود این موضوع نیاز به بررسی تاریخی دارد. اما اجمالاً این وضعیت ارعاب و منفعل بودن در مقابل غربی ها از زمان فتحعلی شاه قاجار و به دو دلیل شروع شده است: یکی استبداد پادشاهان قاجار که مردم را به بدبختی و انفعال کشید و دیگری جنگ های ایران و روس که پس از آن تحکم سردمداران این کشور را در ایران تثبیت کرد.
امروز اگر از هر کس پرسیده شود که کاپیتولاسیون از کی در ایران فرهنگ سازی و پیاده شده، شاید به درستی به آن پاسخ داده نشود. ولی باید گفت اولین قانون کاپیتولاسیونی در مواد ۷ و ۸ الحاقیه تجاری قرارداد ترکمنچای بوده است و حسب همان الحاقیه در سال ۱۲۸۹ ش. یعنی پس از مشروطیت وقتی در چهارراه مخبرالدوله تهران صنیع الدوله (مرتضی قلی خان هدایت) کارگزار یا وزیر دارایی مستوفی الممالک توسط دو نفر ارمنی ترور شد، جلسات محاکمه در تهران برگزار شد. ولی حسب همان قانون کاپیتولاسیون، روسیه گفت بایستی حکم در روسیه انجام شود و لذا پس از انتقال به روسیه آنها را آزاد نمودند. حتی فتحعلی شاه قاجار که می خواست فرزند خود را کور کند، تنها با مداخله و مشاوره نماینده انگلیس توانست این کار را انجام دهد و کار تا جایی پیش رفت که انگلیس در میان زنان درباری نفوذ کرده و قتل بزرگانی چون امیر کبیر را رقم زد. بعد از ان هم انقلابیون مشروطه و … برای دادخواهی به سفارت انگلیس پناهنده شدند. (الله اکبر بی بصیرتی تا کجا نفوذ کرده بود؟!! اینکه امروز مقام معظم رهبری می فرمایند بصیرت و دشمن شناسی یعنی همین).

به هر حال در ادامه این فرآیند، نفوذ و دخالت غربی ها تدریجاً افزایش یافت و به مرور زمان دندان های تیز غربی ها تا مفاصل حکومتی چنان فرو رفت که دیگر قادر به انفصال نبودند و بعدها نیز سرسپردگی به غرب به انقیاد به آمریکا تبدیل شد.
ملاحظه: همانطوری که اشاره شد سیطره و تسلط استکبار جهانی بر مقدرات و حاکمیت کشورهای بی شمار از جمله ایران ریشه در فرهنگ و باور غلط و اینکه آنها می توانند ولی ما نمی توانیم دارد فلذا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رهبران عالی نظام سعی و تلاش وافری کرده و می کنند که این فرهنگ غلط از اذهان عمومی زدوده و اصلاح شود. گرچه تاحدود زیادی فرهنگ غرب گرایی و یا بعبارت دیگر غربگدایی از فکر و ذهن توده های مردم زدوده شده اما متاسفانه هنوز بسیاری از مسئولین کشور به دلیل برخورداری از بی هویتی فرهنگی، قادر به اتخاذ تصمیمات انقلابی نبوده و در مسیر پیشرفت کشور نقش بازدارنده ایفا می نمایند.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد