ضروت بازنگری و بازخوانی تفکر انقلاب اسلامی؛ آن تفکری که در سال ۵۷ به پیروزی رسید

انقلاب اسلامی اگر با طنینِ الله اکبر همراه شد و الله اکبرِ مردم اگر لرزه بر کاخ هایِ ستم انداخت، چون همراه با این باورِ قطعی بود که خدا از همه چیز و همه کس بزرگتر است و هیچ قدرتی جز قدرتِ خدا نه وجود دارد و نه اعتبار و معنا!

انقلاب اسلامی، انقلابی بود برایِ نفیِ تبعیض و ستم و بی عدالتی و رانت خواری و فریادِ بلندِ ملتی علیهِ کاخ هایی که کنارِ کوخ ها ساخته می شد و اگر دهه فجر امتدادِ همان فریاد نباشد و صدا و سیما و رسانه ها و تریبون ها علیهِ اشرافیت و ثروت اندوزی فریادی بلند نکنند، یعنی این صدایِ انقلابِ مردم ایران نیست که می شنوید!

دهه ی فجر را خلاصه کردن در خاطره بازی هایِ بی اثر و تکرارِ هزار باره یِ چند فیلم، یعنی یا انقلاب را نفهمیدیم یا فهمیدیم و منافعِ صاحبانِ قدرت و ثروت اقتضا نمی کند که آن مفاهیم بلند و متعالی را بازخوانی و تکرار کنیم.

رهبر معظم انقلاب به صراحت می فرمایند خودرویِ لوکس و گران قیمت برای اشخاص روحانی و علما حرام است و صدا و سیما باید در دهه فجر بازتاب دهنده همین فتوایِ انقلابی باشد که نیست! و بازتاب دهنده فریاد امام راحل بر سرِ اشرافیت و خوی کاخ نشینی و هشدار ایشان در خصوص غفلت از مردم و مستضعفان باشد که نیست. 

الله اکبری که شاه را در کاخش به وحشت انداخت، الله اکبری بود که ایمان داشت می شود و بر این باور بود که می توانیم و گر نه شخصی که باورش اینست که ایرانی نهایتا می تواند آبگوشتِ بزباش درست کند، و شخصی که به مدل هایِ توسعه غربی اعتقاد دارد، الله اکبرش تنِ کدام قدرت و پایه هایِ کدام کاخ را می لرزاند؟!

انقلابِ ملت ایران، انقلابِ آزادگی بود علیهِ آقازادگی و انقلابِ به حاشیه رانده شدگان علیهِ صاحبانِ همه فرصت ها و قدرت ها و ثروت ها، انقلابِ جوانانی که می دیدند قدرت در یک حلقه بسته و محدود دست به دست می شود و انقلابِ انسان هایِ شریفی که می خواستند دیگر شخصی، حزبی و گروهی خود را برتر از دیگران نداند و نپندارد! انقلابِ مبارزانِ رنج دیده ای که آرزو داشتند دیگر هیچ کسی به نامِ پدرش و به نامِ شخصی دیگر قدرت و فرصت و امکانات نداشته باشد که بساطِ فضل و قدرت و فرصتِ موروثی برچیده شود با هر نام و عنوانی!

اگر انقلابِ مردمِ ایران درست معرفی و تبیین می شد هیچ کاخ نشینی، هیچ آقازاده غرق در ثروت و رانتی، هیچ سیاست مداری که خود را تافته جدا بافته می داند و هیچ غرب باوری به خودش اجازه نمی داد که برایِ راهپیماییِ الله اکبر و راهپیماییِ نفیِ طاغوت ها و قدرت ها فراخوان بدهد!

ملاحظه: بله دقیقاً باید شاخص های انقلاب با همان معیارها و موازین برخاسته از اسلام محمدی(ص) و نه اسلام آمریکایی و اسلام مرفهین بی درد تبیین شود تا هم مردم انقلابی ایران و هم توده های مستضعف عالم دورنمایی زیبا از اسلام را در پیش روی خود داشته و افراد و اشخاص را نه با ادعا و تظاهرشان بلکه با نگاه به عمل و رفتارشان با آن سنجیده و فاصله هر یک را با اسلام واقعی تعیین کنند.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد