صندوق های بازنشستگی در مرز ورشکستگی

امروزه ۵۵ میلیون نفر از جمعیت ایران تحت پوشش بیمه های بازنشستگی قرار دارشته و از این جمعیت نزدیک به ۱۸ میلیون نفر بازنشسته مستمری بگیر می باشند. در این میان سازمان تامین اجتماعی با ۴۱ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش و صندوق بازنشستگی کشوری با ۶ میلیون نفر بزرگترین این صندوق ها به شمار می روند.

از مجموع ۱۶ صندوق بازنشستگی ایران،  ۱۴ صندوق در آستانه ورشکستگی قرار دارند و بحران در سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری نیز از آنچه تصور می‌شود نزدیک‌تر است. تنها در سال ۹۵ سازمان تامین اجتماعی بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی داشته و پیش بینی می شود این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۴۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد. به عبارت دیگر در سال ۹۵ مصارف نقدی سازمان تامین اجتماعی شامل عمدتا حقوق بازنشستگی و بیمه های درمان ۹ هزار میلیارد تومان بیشتر از منابع نقدی سازمان بوده است.

تنها در سال ۹۵ سازمان تامین اجتماعی برای جبران این کسری، نزدیک به ۹.۵ هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور استقراض کرده و به بیان دیگر بحران صندوق ها، آواری بر سر بحران شبکه بانکی نیز شده است.

بنابر ادعای صورت های مالی سازمان تامین اجتماعی، جمع بدهی دولت به این سازمان تا ‌پایان سال ۹۵ به عدد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده و علاوه بر آن برآورد می‌شود که به این بدهی در حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری و هزار میلیارد تومان در سال آینده ۳۱ افزوده شود. این بدهی‌های دولت عمدتا ناشی از حق بیمه سهم دولت و بیمه‌های تکلیفی مختلف در سال‌های اخیر است.

شرایط در صندوق بازنشستگی کشوری پیچیده تر از سازمان تامین اجتماعی است و دولت در بودجه سال ۹۷ بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه جاری کشور را فقط برای پوشش کسری نقدینگی صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گرفته است.

با در نظر گرفتن کمک ۲۳ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و مجموعا نزدیک ۶۰ هزار میلیارد تومان کمک مستقیم دولت به صندوق‌هاى بازنشستگى در لایحه بودجه، در بودجه سال ۹۷ تقریبا ٢٢ درصد از بودجه جاری کشور صرفا همانند مُسکِن های کوتاه مدت به صندوق‌های بازنشستگى واریز می شود تا ورشکستگى صندوق ها را اندکى به تعویق بیاندازد.

به بیان دیگر دولت سال آینده دو برابر هزینه‌ای که قرار است بابت پرداخت یارانه نقدی به مردم بدهد، فقط صرف کمک مستقیم و نقدی به صندوق های بازنشستگى خواهد کرد.

ملاحظه: با توجه به آنچه ذکر شد، مشکل صندوق های بازنشستگی، می تواند همانند یک بمب ساعتی عمل کرده و در صورت قطع حقوق بازنشستگان، بحران اجتماعی بسیار فراگیری را ایجاد نماید. در همین رابطه آقای غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر به عنوان یکی از ۶ ابرچالش اقتصاد ایران مطرح است، گفت: تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشور (اعم از کشوری و لشکری) با مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی روبرو هستند و وضعیت آنها به گونه‌ای است که اگر دولت از منابع بودجه، کسری صندوق‌ها را تأمین نکند، ورشکسته محسوب می‌شوند.
البته راه حل های مقطعی و سطحی صرفاً زمان بروز مشکل را به تعویق انداخته و همانند آتش زیر خاکستر عمل می کند لذا هر زمانی که این قبیل اقدامات متوقف شود، بلافاصله وضعیت رو به بحران گذاشته و سبب بروز اغتشاشات اجتماعی خواهد شد بنابراین چاره جویی و اصلاح ریشه ای این قبیل چالش هاست که می تواند رفع بحران نماید.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد