سه شنبه - ۲۲ خرداد ۱۳۹۷      14713      1308 بازدید   

انتقاد تند و سنگین تاریخ نویس انقلاب‌اسلامی به رئیس جمهور

مورخ

                            سید حمید روحانی

مشارالیه در بخش دیگری از بیاناتش، با انتقاد از علما و روحانیون، سکوت و مماشات آنها را با تبعیض های نجومی دولت را نادرست قلمداد کرد و گفت: امروز ما علما نباید مقام معظم رهبری را تنها گذاشته و از کنار مسائل عبور کنیم. امروز باید همه فریاد بزنیم و اجازه ندهیم اینها با پنهان کاری هایشان، انقلاب را به مخاطره بیاندازند.