مقایسه عملکرد دستگاه های نظارتی موجود در جمهوری اسلامی با حکومت علوی(ع)

یکی از کارشناسان مسائل سیاسی در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا ضمن مقایسه عملکرد فعلی مسئولین نظارتی با حکومت علوی(ع) و اختلاف فاحش بین دستورات قاطع اسلامی با نحوه برخورد دستگاه های مسئول و مماشات و مصلحت اندیشی های نابجا در مورد تخلفات آقازاده‌ها، اظهار داشت احکام اسلامی می‌گوید: نه تنها آقازاده‌ی متخلف باید دو برابر متخلفِ عادی مجازات شود بلکه پدر (و یا منسوبین) آن آقازاده هم باید مجازات گردد!

 این درحالیست که در حال حاضر، ملاحظات زیادی در برخورد با متخلفین مرتبط با مسئولین وجود دارد به گونه ای که برخوردهای فعلی نه تنها بازدارنده نیست بلکه سایر اقشار و طبقات را تشویق و ترغیب به دست درازی به بیت المال و سهم خواهی می کند.

این رویه موجب بی ایمانی و پشت کردن عامه مردم که شاهد این وضع هستند شده و صراحتاً نسبت به اجرای احکام اسلامی از قبیل رعایت حجاب، پرهیز از روزه خواری علنی و… بی توجهی کرده و علت آنرا مفاسد و تخلفات مسئولین عنوان می کنند.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد