شنبه - ۱۶ تیر ۱۳۹۷      14943      514 بازدید   

گزارشی از شهرک تازه‌پاکسازی شده نعیمه و رسیدن نیروهای محور مقاومت به مرز اردن

النصیب

                                                                                  گذرگاه النصیب

کلیپ زیر پس از آزادی شهرک نعیمه تهیه شده و حجم نبردها را که منجر به ویرانی خانه‌ها شده نشان می دهد:

پس از آزادسازی شهرک «نعیمه» تروریست‌ها تصور می‌کردند نیرو‌های مقاومت از این محور به سمت مرز‌های اردن پیشروی کنند، اما غافلگیر شدند و پس از چند ساعت درگیری سنگین موفق شدند خود را به گذرگاه راهبردی «النصیب» برسانند تا یک پیروزی بزرگ و چشمگیر را در تاریخ جنگ ۷ ساله با تروریست‌ها به ثبت برسانند.

گذرگاه راهبردی «النصیب» که حدود ۳ سال قبل به اشغال گروه‌های تروریستی درآمده، در جریان نبردهای اخیر مجددا تحت کنترل ارتش سوریه قرار گرفته و در پی آن تروریست‌ها در تمامی مناطق اشغالی روحیه خود را از دست داده و قادر به هیچ گونه مقاومتی نیستند.